Bij de preek

Bij de preek2022-03-04T21:17:51+01:00
Doe opdracht. (20 maart 2022)2022-03-19T23:12:20+01:00

De Bergrede (5 zondagen)

Groet, Rik en Geke

De Bergrede 4. (13 feb 2022)2022-02-13T07:56:14+01:00

De Bergrede (5 zondagen)

De komende vijf zondagochtenden willen we in de dienst stilstaan bij een gedeelte uit de Bergrede. Jezus, de wijsheid van God in eigen Persoon, geeft daarin onderwijs over allerlei onderwerpen. We knippen de Bergrede dus op in vijf delen. In elke dienst komt iets uit zo’n deel aan de orde. Elke keer zorgen we ook voor een aantal vragen om verder over na denken. In de dagen daarna kun je thuis als je wilt aan de hand van het leesrooster het hele gedeelte lezen en op je laten inwerken. Zo ga je echt de hele Bergrede door. En natuurlijk: mooi om dat samen te doen! Met huisgenoten of in ander verband. Misschien kun je op de zondag met anderen in de gemeente afspreken om naar aanleiding van de dienst verder te praten? Zo geven we invulling aan het jaarthema verbinden, zowel met God als met elkaar. In Christus verbonden, Alexander Bosma, Henk Messelink en Maarten van Loon

• Leesrooster:

– Klik hier om  het leestrooster te downloaden

______________________________________________________

>> • Gespreksvragen: bij de preek van 30 januari

Lees hieronder of – Klik hier om de PDF te downloaden

 

  1. Welke nieuwe inzichten bieden deze teksten als aanvulling op de Bergrede?
    

   1. Herken je het dat mensen een soort fundament (nodig) hebben waarop ze belangrijke keuzes in het leven maken? Wat is dat bij jou? Hoe beïnvloedt het jouw keuzes?
   2. De afgelopen weken hebben we de Bergrede doorgewerkt. Welke les van Jezus heeft jou het meeste geraakt? Kan dat ook een fundament worden?
   3. De preek sloot af met deze vraag: welke eerste stap ga jij zetten om ook echt te doen wat Jezus zegt? Welke van zijn uitspraken ga jij toepassen in het leven?

    

   Een gebed om Jezus’ woorden in jouw dagelijks leven te brengen:

   ”Heer Jezus, dank u voor uw wijsheid en leiding. Help mij om keuzes te maken waarin uw Koninkrijk zichtbaar wordt. Laat uw liefde komen in mijn leven, zodat ik uw weg kan gaan. Amen.”

    

   Luistertips

   1. Opwekking 785 Fundament
   2. Opwekking 575 Jezus alleen

    

   Verdere Bijbelstudie

    

   1. Matteüs presenteert Jezus als een nieuwe Mozes.
    Lees bijvoorbeeld Deuteronomium 30,11-20.
   1. Welke vergelijking zie jij?
   2. Zijn er meer vergelijkingen tussen Mozes en Jezus?
   3. Wat vertelt je dat over Jezus?
   1. In 1 Petrus 2,1-10 komt het beeld van de rots terug en wordt op Jezus betrokken.
    Petrus baseert dit weer op Jesaja 28,16.
Kijk, Zie en Ontdekzondag!2022-02-05T09:37:53+01:00

Vandaag is het Kijk, Zie en Ontdekzondag!

Op deze dag staan we stil bij hoe je samen kerk kunt zijn. Samen, want iedereen hoort erbij! Het thema van dit jaar is ‘’zie mij’’. In de preek gaat het over de barmhartige Samaritaan. Ken je dit verhaal? Lees maar eens in Lucas 10:25-37.

Laten we samen ontdekken hoe we elkaar echt kunnen zien. Vul snel het werkblad in!

Kijk, Zie en Ontdekzondag (van Dit Koningskind). De collecte is daarom voor dit Koningskind.

– PDF Kinderblad Ontdekzondag

De Bergrede 3. (30 jan 2022)2022-01-28T23:16:11+01:00

De Bergrede (5 zondagen)

De komende vijf zondagochtenden willen we in de dienst stilstaan bij een gedeelte uit de Bergrede. Jezus, de wijsheid van God in eigen Persoon, geeft daarin onderwijs over allerlei onderwerpen. We knippen de Bergrede dus op in vijf delen. In elke dienst komt iets uit zo’n deel aan de orde. Elke keer zorgen we ook voor een aantal vragen om verder over na denken. In de dagen daarna kun je thuis als je wilt aan de hand van het leesrooster het hele gedeelte lezen en op je laten inwerken. Zo ga je echt de hele Bergrede door. En natuurlijk: mooi om dat samen te doen! Met huisgenoten of in ander verband. Misschien kun je op de zondag met anderen in de gemeente afspreken om naar aanleiding van de dienst verder te praten? Zo geven we invulling aan het jaarthema verbinden, zowel met God als met elkaar. In Christus verbonden, Alexander Bosma, Henk Messelink en Maarten van Loon

• Leesrooster:

– Klik hier om  het leestrooster te downloaden

______________________________________________________

>> • Gespreksvragen: bij de preek van 30 januari

Lees hieronder of – Klik hier om de PDF te downloaden

 1. Gespreksvragen
  • Welke dingen uit de het onderwijs van Jezus en de Bijbel als geheel hebben jou vandaag aan het denken gezet? Waar raakt het? Waar confronteert het?
  • Zijn er één of meer personen met wie jij – of je nu slachtoffer of dader bent – een “vergevingstraject” in zou moeten gaan? Hoe zou je dit op gang kunnen brengen? Wie zou je er eventueel bij kunnen helpen?
  • Bespreek de volgende uitspraak van Thomas Watson, een puritein uit de 17e eeuw heeft gezegd, die in andere bewoordingen ook in de preek aan de orde kwam:

  ‘Wij vergeven anderen wanneer wij strijden tegen alle wraakzuchtige gedachten, wanneer we het onze vijanden niet betaald willen zetten, maar hen het goede toewensen, verdriet hebben om tegenslagen in hun leven, voor hen bidden, zoeken naar verzoening en bij elke gelegenheid laten zien dat we bereid zijn hem te helpen of te bemoedigen.’

  • ‘Kunt u vergeven? Ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in u kan het wel.’ (Corrie ten Boom). Laat deze uitspraak eens op je inwerken. Mee eens? Hoe ‘werkt’ dat dan?

   

  Verdere Bijbelstudie

  • Lees en overdenk Psalm 32. Wat raakt je? Waar kun je wat mee?
  • Lees en overdenk Psalm 51. Deze boetepsalm is geschreven nadat de profeet Nathan David had geconfronteerd met zijn vreselijke zonde, zie 2 Sam. 12. Hoe komt vers 6a uit de Psalm bij je binnen als je bedenkt wat David zijn medemens(en) heeft aangedaan?

   

  Leestips

   

  Kindermoment (terug)kijken?

  Zie: https://youtu.be/reORRqm2PzM en https://youtu.be/A0dqfUFyY8U

   

  Bid …

  Misschien zijn er bij het onderwerp vergeven één of meer personen in je gedachten gekomen en heb je het gevoel gekregen dat je “er wat mee moet”. Bid om innerlijke kracht om stappen te zetten.

De Bergrede 2. (23 jan 2022)2022-01-22T19:42:55+01:00

De Bergrede (5 zondagen)

De komende vijf zondagochtenden willen we in de dienst stilstaan bij een gedeelte uit de Bergrede. Jezus, de wijsheid van God in eigen Persoon, geeft daarin onderwijs over allerlei onderwerpen. We knippen de Bergrede dus op in vijf delen. In elke dienst komt iets uit zo’n deel aan de orde. Elke keer zorgen we ook voor een aantal vragen om verder over na denken. In de dagen daarna kun je thuis als je wilt aan de hand van het leesrooster het hele gedeelte lezen en op je laten inwerken. Zo ga je echt de hele Bergrede door. En natuurlijk: mooi om dat samen te doen! Met huisgenoten of in ander verband. Misschien kun je op de zondag met anderen in de gemeente afspreken om naar aanleiding van de dienst verder te praten? Zo geven we invulling aan het jaarthema verbinden, zowel met God als met elkaar. In Christus verbonden, Alexander Bosma, Henk Messelink en Maarten van Loon

• Leesrooster:

– Klik hier om  het leestrooster te downloaden

______________________________________________________

>> • Gespreksvragen: bij de preek van 23 januari

Lees hieronder of – Klik hier om de PDF te downloaden

 1. Gespreksvragen
  • Welke dingen uit de het onderwijs van Jezus hebben jou vandaag aan het denken gezet? Waar raakt het? Waar confronteert het?
  • Herken je de (impulsieve) neiging om terug te slaan? Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Hoe zouden God en geloof je daarbij kunnen helpen?
  • Volgens Jezus moet je kwaad met goed vergelden. Maar moet misdaad dan niet bestraft worden?
  • Wat is jouw antwoord op de vraag in de preek: “hoeveel goed heb ik eigenlijk in me?”
  • Vandaag hebben we Avondmaal gevierd, feest van genade! Er wordt vaak gezegd: genade verandert je. In hoeverre is dat bij jou het geval? En hoe profiteert jouw naaste daarvan?

   

  Verdere Bijbelstudie

  • Lees Matteüs 21: 12-13. Welk licht werpt dit op het gedeelte waar we vandaag bij stil gestaan hebben?
  • Lees Lucas 10: 25-37, de bekende gelijkenis over de barmhartige Samaritaan.
   • Welke impulsen overwint deze Samaritaan ogenschijnlijk als vanzelf?
   • Doordenk deze gelijkenis eens vanuit “Heb uw vijand lief” (Joden en Samaritanen waren namelijk ‘natuurlijke’ vijanden)

   

  Luister- en kijktip

   

  Bid …

  Misschien zijn er één of meer personen in je gedachten gekomen die jou kwaad hebben gedaan of doen. Bid om innerlijke kracht dat je dan op een goede manier mag reageren. Vraag God om de bijstand van zijn Heilige Geest.

   

De Bergrede 1. (16 jan 2022)2022-01-22T19:42:39+01:00

De Bergrede

De komende vijf zondagochtenden willen we in de dienst stilstaan bij een gedeelte uit de Bergrede. Jezus, de wijsheid van God in eigen Persoon, geeft daarin onderwijs over allerlei onderwerpen. We knippen de Bergrede dus op in vijf delen. In elke dienst komt iets uit zo’n deel aan de orde. Elke keer zorgen we ook voor een aantal vragen om verder over na denken. In de dagen daarna kun je thuis als je wilt aan de hand van het leesrooster het hele gedeelte lezen en op je laten inwerken. Zo ga je echt de hele Bergrede door. En natuurlijk: mooi om dat samen te doen! Met huisgenoten of in ander verband. Misschien kun je op de zondag met anderen in de gemeente afspreken om naar aanleiding van de dienst verder te praten? Zo geven we invulling aan het jaarthema verbinden, zowel met God als met elkaar. In Christus verbonden, Alexander Bosma, Henk Messelink en Maarten van Loon

 • Leesrooster:

– Klik hier om  het leestrooster te downloaden

______________________________________________________

• Gespreksvragen: bij de preek van 16 januari

Lees hieronder of – Klik hier om de PDF te downloaden

Bij de preken uit deze serie en het bijbehorende leesrooster reiken we gespreksvragen aan. Deze kunnen gebruikt worden om thuis door te praten over de preek, als richtlijnen voor de Bijbelstudie of in de groeigroep.

Gespreksvragen

 1. Welk beeld heb jij van het Koninkrijk van God? Hoe helpen de woorden van Jezus jou om het koninkrijk te leren kennen?
 2. In de preek kwam de vraag naar voren ‘wat betekent het om als christen te leven?’ Welk antwoord gaf jij op die vraag? Waarom is dat belangrijk?
 3. In het begin van de Bergrede prijst Jezus mensen gelukkig die wij misschien niet gelukkig zouden noemen. Hoe is dit ‘echte geluk’ (BGT) anders dan het geluk van de wereld? Wat leert Jezus jou hiermee over geluk?
 4. Welke van Jezus’ uitspraken van geluk spreekt jou het meeste aan? Waarom? Hoe verandert dit jouw leven?
 5. Besteed speciale aandacht aan vers 6 door het te lezen en ook te luisteren naar het lied ‘Maak Ons Hart Onrustig’ van Schrijvers voor Gerechtigheid. Wat maakt dit bij je los?
 6. Wat zou er gebeuren als meer mensen leven zoals in het Koninkrijk van God? Zou dat verschil maken in onze wereld? Wat zou je zelf kunnen doen?

Tips voor verdere Bijbelstudie

 1. De eerste woorden van Jezus uit de Bergrede snijden direct al kernthema’s aan: zachtmoedig leven, vrede stichten, gerechtigheid etc. Besteed bij het lezen van de rest van de Bergrede aandacht aan hoe deze thema’s terugkomen en uitgewerkt worden. Wat leert dit je?
 2. Lees Psalm 37 samen met de zaligsprekingen. Welke thema’s komen overeen? Wat laat dit zien?

Luistertips

 1. Schrijvers voor Gerechtigheid ‘Maak Ons Hart Onrustig’
 2. Rend Collective ‘Build Your Kingdom Here’ (In het Nederlands: Opwekking 769 ‘Bouw Uw Koninkrijk’)
Kerst 2021 Kerstpuzzelboekje2021-12-22T17:59:22+01:00

Documenten bij Kerst

HOI JONGENS EN MEISJES! 

Speciaal voor de kerstdagen is deze kerstpuzzelboek. Thuis even uitprinten en nietje erin.. en het kerstpuzzelboekje is klaar!

(Klik hieronder om de pdf te openen of om te downloaden)

– PDF Kerstpuzzelboekje

Zondag 19 December Werkblad De Stamboom van Jezus2021-12-15T08:59:54+01:00

Documenten bij de dienst

HOI JONGENS EN MEISJES! 

Stam jij ook van iemand af? In een stamboom kun je zien of je voorvader misschien een belangrijk iemand is geweest of waar die vandaan komt. In de Bijbel vind je ook een stamboom van de Here Jezus. En dat Hij al heel lang werd verwacht. En wie zijn voorouders zijn als Abraham maar ook Ruth.

Hier vind je een Puzzel, stamboom en kleurplaat over Ruth.

(Klik hieronder om de pdf te openen of om te downloaden)

_ Woordzoeker stamboom

– PDF Kleurplaat Ruth

Zondag 12 December Werkblad Ruth2021-12-08T22:08:41+01:00

Documenten bij de dienst

 HOI JONGENS EN MEISJES! 

Hier vind je het hele dikke werkblad over Ruth. Met verwerkingen bij het Bijbelverhaal, leuke knutselopdrachten, puzzels, spel en nog veel meer!

(Klik hieronder om de pdf te openen of om te downloaden)

– PDF boekje Ruth

Zondag 12 september Werkblad startzondag2021-09-11T08:27:04+02:00

Documenten bij de dienst

 HOI JONGENS EN MEISJES! 

Vandaag is het Startzondag

Dat betekent dat er in de kerk na de zomervakantie weer allemaal dingen gaan starten. Zo gaan bijvoorbeeld de bijbelklassen en Go4You binnenkort weer beginnen. Daar gaan we vandaag voor bidden: we vragen GODS ZEGEN over het nieuwe seizoen. 

(Klik hieronder om de pdf te openen of om te downloaden)

– PDF boekje Startzondag

Zondag 15 mei Werkblad schetsbordverhaal2021-05-15T20:30:35+02:00

Hieronder vind je documenten rond Hemelvaart

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

 

Voor de kinderen:

– PDF Schetsbordverhaal

Donderdag 13 mei Werkblad Hemelvaartsdag2021-05-12T15:11:51+02:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst van 13 mei

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

 

Voor de kinderen:

– kleurplaat hemelvaart

Puzzel

 

Zondag 28 maart Werkblad Pasen en avondmaal2021-03-27T21:33:50+01:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst van 20 december

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

 

Voor de kinderen:  Vragen en Werkblad Pasen en avondmaal

Zondag 20 december – Werkblad vierde Advent2020-12-19T15:04:23+01:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst van 20 december

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

 

Voor de kinderen: 1. Vragen en Werkblad

Zondag 13 december – Werkblad derde Advent2020-12-12T11:45:25+01:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst van 13 december

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

 Gespreksvragen bij de preek over Matteüs 1: 18-25 : Dromen over verbondenheid 

Voor de kinderen: 1. Puzzel en kleurplaat 3e Advent  – Werkblad

Zondag 6 december – Werkblad tweede Advent2020-12-05T13:37:56+01:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst van 6 december

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

1. Puzzel en kleurplaat 2e Advent  – Werkblad

Zondag 29 november – Kindermoment Zacharias2020-11-28T16:41:22+01:00

Hieronder vind je documenten bij het Kindermoment in de dienst van 29 november:

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

1. Voor kinderen: Werkblad Zacharias  – kindermoment

Zondag 8 november – Bij de preek over 1 Korintiërs 3: 9b-172020-11-06T19:47:06+01:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst van 8 november:

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

1. Voor kinderen: Werkblad Bouwen op een fundament

2. Voor kinderen: Kleurplaat Bouwen op een fundament

____________

3. Gespreksvragen bij de preek: Verbondenheid

____________________________________________________

PS: wil je iets uit de bespreking delen? Tips over waar in volgende themapreken over zou kunnen gaan? Mail het naar onze dominee: dsmvanloon@gmail.com.

Zondag 25 oktober – Bij de preek van Alexander Bosma2020-10-22T20:55:48+02:00

Voor een verhaaltje en filmpje bij deze dienst ga naar Kids Corner

Zondag 11 oktober – Bij de preek over 1 Korintiërs 122020-10-10T18:40:58+02:00

Hieronder vind je documenten bij de dienst:

(Klik om ze te openen of om te downloaden)

1. Voor kinderen: 1 lichaam, vele leden

2. Voor kinderen: werkblad verbondenheid

3. Voor kinderen: Kleurplaat verbondenheid

4. Preek gespreksvragen

____________________________________________________

PS: wil je iets uit de bespreking delen? Tips over waar in volgende themapreken over zou kunnen gaan? Mail het naar onze dominee: dsmvanloon@gmail.com.

Hoi jongens en meisjes

We zijn onderweg naar Pasen:
het feest dat Jezus de dood overwonnen heeft!
Iedere zondagochtend wordt een thuisopdracht uitgelegd.
Doen jullie mee?

Zaterdagmiddag 26 maart
is er een clean-up in Wezep.
Meer info volgt.


Groetjes RIK.

Wil je iets uit de
bespreking delen?

Of heb je een tip over waar het in volgende themapreken over zou kunnen gaan? Mail met ds Maarten Van Loon:

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Archief opnames

Ga naar de bovenkant