Juli 2024

zondag 14 juli

09:30 – 11:00
Eredienst - dr. R.T. te Velde

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 14 juli 2024.


Liturgie
Votum/groet
Ps.125:1,2 “Wie op de HERE God vertrouwen
Wet van de HEER
Ps.125:3,4
Gebed
Efeziërs 4:1-16
LB 283:1,2,4 “In de veelheid van geluiden”
Preek over Ef.4:14-16
Preek
LB 273:1,2,3 “Loof God, die zegent al wat leeft”
Dankgebed
Collecte
GK06 Gz.119:1,3,5 “De kerk van alle tijden”
Zegen

16:30 – 18:00
Eredienst - ds. G.J. Slotman (Kampen-Noord)

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van Noorderlicht.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken middagdienst 14 juli 2024.


Liturgie
Votum en vredegroet
Opw.462 ‘Aan uw voeten Heer…’
Gebed
Jesaja 1:1-17
Preek over Jes.1:2-3
luisterlied: I will never forget you
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis
Ps.22:10(a),12(m),13(v),14(a)
Gaven
LB 1006 – Onze Vader in de hemel
Zegen

zondag 21 juli

09:30 – 11:00
Eredienst - ds. L.W. de Graaff (Hattem)

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 21 juli 2024.

19:00 – 20:30
Eredienst - br. S. Zielman

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van De Morgenster.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken avonddienst 21 juli 2024.

zondag 28 juli

09:30 – 11:00
Eredienst - ds. C.J. van Rhijn

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 28 juli 2024.

16:30 – 18:00
Eredienst - ds. L.W. de Graaff (Hattem)

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van Noorderlicht.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken middagdienst 28 juli 2024.

Augustus 2024

zondag 4 augustus

09:30 – 11:00
Eredienst - ds. H.J. Messelink

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 4 augustus 2024.

19:00 – 20:30
Eredienst - br. R. van het Ende

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van De Morgenster.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken avonddienst 4 augustus 2024.

zondag 11 augustus

09:30 – 11:00
Eredienst - ds. J.M. de Groot

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 11 augustus 2024.

16:30 – 18:00
Eredienst - ds. M. van Loon

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van Noorderlicht.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken middagdienst 11 augustus 2024.

zondag 18 augustus

09:30 – 11:00
Eredienst - ds. M. van Loon

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 18 augustus 2024.

19:00 – 20:30
Eredienst - ds. J.M. de Groot

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van De Morgenster.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken avonddienst 18 augustus 2024.

zondag 25 augustus

09:30 – 11:00
Eredienst - ds. J.M. de Groot

U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken ochtenddienst 25 augustus 2024.

16:30 – 18:00
Eredienst - (ruiling)

Dienst van NGK Wezep, uitgaande van Noorderlicht.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken middagdienst 25 augustus 2024.