Jongeren krijgen
hier de ruimte

Wil je meer weten over jeugdwerk? Hieronder lees meer over verenigingsleven en groeigroepen.

Geloven is zo gaaf!!
Als we voor iemand een kerk willen zijn dan is dat voor jongeren! Belangrijk is dat er een band is met elkaar en dat jongeren het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden. Dus doe mee!!

Go4You

Voor kinderen vanaf groep 7 starten we met Go4You. Dat loopt door tot 16 jaar.

Met een vaste groep en twee jeugdleiders leren jongeren over het geloof in Jezus. Daarvoor maken we gebruik van de methode Follow-Up!

Catechisatie

Vanaf 16 jaar volgen jongeren catechisatie bij de jeugdpastor.

De avonden zijn in de kerk waarbij de nadruk ligt op geloofsverdieping, het leren volgen van Jezus en de vragen van de jongeren zelf. Er is ook een belijdenisgroep, waar jongeren toewerken naar het doen van belijdenis van hun geloof.
Daarnaast bieden we ook een-op-een catechisatie aan voor tieners en jongeren voor wie dat geschikt is.

Groeigroepen

voor jongeren vanaf 16 jaar.

Samen met De Morgenster zetten we ook in op het ondersteunen van groeigroepen voor jongeren vanaf 16 jaar. Jongeren organiseren deze groepen zelf en krijgen daarbij begeleiding en ondersteuning van gemeenteleden die hun huiskamer ter beschikking stellen.

Voor de allerkleinsten
tot kinderen van de basisschool 

Elke zondag tijdens de ochtenddienst zijn er speciale kinderprogramma’s
______

Youth Alpha

Ieder jaar in september start de Youth Alpha. Youth Alpha brengt jongeren in aanraking met het geloof in Jezus Christus en begeleidt jongeren in hun weg met God.

Youth Alpha Weekend

Een korte impressie van een heel mooi weekend!
______