Onze missie is:

Mensen dichter bij God brengen

(Mattheus 28:18-19)

Onze christelijke gemeente bestaat uit een groep mensen die Christus willen volgen en van daaruit toegewijd zijn aan elkaar. Een gemeente waar je welkom bent en je je welkom mag voelen in een veilige en ongedwongen sfeer, waar vriendschappen zich kunnen vormen en verdieping van relaties kan plaatsvinden. Om zo samen als broeders en zusters elkaar mee te nemen in het geloof, in aanbidding en lofprijzing en dat in het dagelijks leven vorm te geven.

Wat willen we zijn? (Hoe willen we de missie realiseren? )

Als gemeente Noorderlicht willen we Jezus volgen en dienen met heel ons hart en al onze krachten.

We laten ons leiden door wat God in Zijn Woord ons voorhoudt en willen daar concreet gestalte aan geven onder leiding van de Heilige Geest.

Kernwaarden (Waar staan we voor?)

Belijdende

gemeente

In de erediensten willen we samen God loven, prijzen en aanbidden, zijn Woord verkondigen en elkaar ontmoeten. Door catechisatie en Bijbel- studie Hem beter leren kennen.

Inclusieve

gemeente

Een gemeente waar iedereen een plaats heeft, mee kan doen en gerespecteerd wordt, ongeacht leeftijd of welk ander kenmerk dan ook.

Veilige

gemeente

Een gemeente waar iedereen zich veilig voelt, geen misbruik wordt gemaakt van posities, geen grensoverschrij- dend gedrag plaats vindt en iedereen met respect wordt behandeld. Een gemeente waar we kritiek kunnen uiten op een respectvolle manier.

Diaconale

gemeente

Een gemeente waar we omzien naar elkaar, elkaar helpen en bijstaan als dat nodig is en als gemeente en gemeenteleden zien wat nodig is in de wereld om ons heen, lokaal en breder, en ons inzetten met de mogelijkheden die we hebben.

Strategie (hoe gaan we dit doen?)

1. Versterken
wat er is

Meer ruimte, verantwoordelijkheid en autonomie voor bestaande commissies.

2. Volop inzetten op Samen Jong

Voor de verdieping van ons gemeenteleven gebruiken we het gedachtegoed van Samen Jong.

3. ontmoeten

Organiseren van activiteiten
en toerusting.

De zes kernwaarden van Samen Jong

Kernwaarde 1

Prioriteit geven aan jongeren

Kernwaarde 4

Verantwoordelijkheid
geven

Kernwaarde 2

De boodschap van Jezus serieus nemen

Kernwaarde 5

Warme gemeenschap
zijn

Kernwaarde 3

Hart hebben voor jongeren

Kernwaarde 6

Beste buren zijn

Je vindt alles in de Scipio App. Heb jij hem al?

Binnen onze gemeente communiceren we met behulp van de Scipio App. Door de koppeling met de ledenadministratie, is de ledenlijst in de kerk app altijd up-to-date en beschikbaar voor alle gemeenteleden. De ledenlijst is makkelijk in gebruik, persoonlijk in te stellen en AVG-proof!

Bovendien kunnen we intern zo gemakkelijk bestanden delen en met elkaar communiceren.

De Scipio app is voor uitsluitend voor leden van Noorderlicht. Wil je ook toegang tot het ledendeel in de app, stuur dan een mail aan Kerkelijk Bureau Noorderlicht.

———

Kerkgebouw Noorderlicht

Ons kerkgebouw staat in Wezep-Noord en licht heeft een grote symbolische waarde in de Bijbel. Zo is gekozen voor de naam ‘Noorderlicht’. Dit onvoorstelbaar mooie natuurverschijnsel, wordt beschreven als een band van licht, in de wonderlijkste kleurschakeringen, die het donker van de nacht wegtrekt. Treffend is de overeenkomst met de woorden uit de Bijbel, uit 1 Petrus 2:9, dat iedereen die in Christus gelooft, niet langer in het donker van de nacht hoeft te leven, maar geroepen wordt tot het leven in Zijn wonderbaar Licht!

Het orgel

Technische specificaties kun je vinden in deze PDF.

Zaalruimte huren

Wil je gebruik maken van zaalruimte in ons kerkgebouw? Neem contact op met één van onze kosters.

———

In 8 themaweken samen bezinnen

Themaboek Discipelschap

Discipelschap is core business van de kerk! De opdracht die de apostelen van Jezus bij zijn afscheid meekrijgen is: ´maak iedereen tot mijn discipelen´. Dat is de hoofdopdracht van de apostelen.

Dit boekje is gebruikt bij het jaarthema en is opgebouwd uit deelthema’s die zijn voorzien van handvatten voor verwerking in groepen, in gezinsverband, verenigingen, wijkavonden of Bijbelstudiegroepen.

Bij ieder thema is een Bijbelleesrooster opgenomen.

Gerrie Souman, Piet van Pelt, Maarten van Loon (redactie)

Er zijn nog volop boeken beschikbaar!

Wil je helpen met deze website?

Groeien in liefde voor Jezus en Zijn kerk. Wil je meehelpen?

Stuur een e-mail en we nemen contact met je op.