Voor jongeren en ouders

Op dinsdag 30 januari is er een workshopavond over verslaving. Deze avond wordt georganiseerd door het Noorderlicht en de Morgenster in Wezep. In beide kerken is er aandacht voor de jonge generaties. Dat wil zeggen voor jongeren, maar ook voor ouders om hen te helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Maar gezien het thema willen we graag alle belangstellenden voor deze avond uitnodigen.

Aangezien de problemen rondom verslaving een actueel thema zijn is er een avond waarin verschillende organisaties hun medewerking verlenen.
Er worden 7 workshops gegeven. De organisaties die meewerken zijn Tactus verslavingszorg, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), bureau Halt samen met de wijkagent, de Gemeente Oldebroek met Opgroeien in een kansrijke omgeving, Jongerenwerk Oldebroek, de HSJJ (de Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk) en Youth for Christ Wezep.

De avond is voor ouders, jongerenwerkers, jeugdleiders en docenten. Maar uiteraard is iedereen van harte welkom. Op deze avond is het mogelijk om twee workshops naar keuze te bezoeken. Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten en bij andere organisaties vragen te stellen.

De avond wordt gehouden in het Noorderlicht, Mariënrade 1 in Wezep (naast de Aldi). De inloop is vanaf 19.45 uur en de avond start om 20.00 uur. De avond is rond 21.30 uur afgelopen. Verder informatie over de invulling van de avond is te lezen op www.ngk-wezep.nl/nieuws.

Informatie bij de verschillende workshops

CJG – Centrum Jeugd en Gezin

Jongeren gebruiken in puberteit regelmatig alcohol en soms drugs op feestjes of gewoon bij vrienden thuis. Welke invloed heb je als ouder? Hoe ga je het gesprek aan met je kind hierover?

HALT/Wijkagenten

NIX 18 betekent dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol en drugs mogen kopen of in bezit hebben, Toch zijn er jongeren die dit doen. Vaak op straat in groepjes. Soms levert dat ook overlast op. Wijkagenten hebben goed zicht op de situatie op straat en handhaven daar waar nodig. Jongeren en ouders krijgen altijd de mogelijkheid dat de politie doorverwijst naar bureau HALT. Dan wordt de boete omgezet naar een leerstraf. Hoe werkt de wijkagent, wat komen ze tegen op straat, hoe zit wetgeving rondom alcohol en drugs in elkaar en wat kan HALT precies? Jongerenwerk Jongeren gebruiken in de pubertijd vooral samen met leeftijdsgenoten. Je wil er graag bij horen. Om invloed hierop te hebben is het goed om te weten hoe deze groepsdynamica er uitziet. Welke invloed hebben jongeren op elkaar?

Gemeente en OKO (opgroeien in een kansrijke omgeving)

De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat jongeren in een gezonde en kansrijke gemeente kunnen opgroeien. Hierdoor kan middelengebruik worden voorkomen en neemt het welbevinden van jongeren toe. Iedereen in de omgeving van jongeren kan hieraan bijdragen. Wil je weten hoe we hier mee bezig zijn en wat jij kunt betekenen?

Tactus – Middelengebruik ik van alle tijden.

Alcohol wordt al eeuwen lang gebruikt, LSD was populair in de jaren ’60. Heroïne was een bekende drugs in de 80-er jaren. Tegenwoordig zijn er, naast een aantal bekende drugssoorten als cannabis en cocaïne, nieuwe drugssoorten op de markt; designerdrugs, ook wel NPS (nieuwe psycho-actieve stoffen) genoemd. Dit zijn veelal erg verslavende drugssoorten en erg goedkoop. 3MMC is daar een bekende van. Ik neem u graag mee- in de wereld van oude en nieuwe drugs en vertel wat de risico’s zijn en wat nu eigenlijk “verslavingsgevoelig” inhoudt.

Nummer 13 | Straathoekwerk en Jongerenwerk
In de pubertijd brengen jongeren veel tijd door met hun leeftijdsgenoten. Dit is de periode waar het experimenteren met middelengebruik vaak begint. Tijdens de workshop hebben we het over de dynamiek in groepen en hoe je als ouder invloed kan hebben.

HSJJ – Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk

Wat kan de kerk voor de jeugd betekenen rondom ‘Middelengebruik’ In de kerk ontmoeten leeftijdsgenoten elkaar voor Fun, Friendship & Faith. Jeugdleiders maken goede programma’s waarin voorlichting, preventie en een Bijbelse kijk een plek hebben. Door hun betrokkenheid pikken ze signalen op, en zetten deze waar mogelijk om in actie. Dat kan door een individuele en/of groepsgerichte aanpak. Wil jij van betekenis zijn voor kinderen en tieners in je rol als jeugdwerker? Heb je behoefte aan concrete tips om signalen beter op te kunnen vangen, of groepsgedrag aan te pakken? Welkom in deze workshop door de HSJJ. Wij zijn beschikbaar om jeugdleiding te ondersteunen met advies en een passend programma te leveren of te verzorgen.

Youth for Christ

Welke normen en waarden zijn belangrijk binnen de kerk. Hoe staat dit ten opzichte van middelengebruik?

Heb je een tip, bericht of wil je ook iets schrijven?

We zijn blij met je input. De redactie van de site kijkt of het wordt opgepakt.