Wij vragen jullie aandacht voor de diaconale nood buiten de kerk

De voedselbank Elburg-Oldebroek krijgt veel steun vanuit de kerken maar nu er geen diensten meer worden gehouden, wordt er in de meeste kerken niet meer als vanouds gecollecteerd voor doelen als de Voedselbank. Door de sluiting van restaurants en de topdrukte bij supermarkten wordt het aanbod van voedsel ook steeds schaarser. Vanwege extra aanvragen de laatste dagen stijgt het water de Voedselbank naar de lippen. De (verse) voedselvoorziening voor 113 huishoudens in Wezep/Oldebroek met vaak jonge kinderen komt in gevaar.

Wij kunnen de Voedselbank op dit moment het beste helpen door een gift. Die wordt dan gebruikt voor de aankoop van verse levensmiddelen of voor de uitgifte van supermarkt-vouchers. Het rekeningnummer van de Voedselbank is NL69RABO0301005818 t.n.v. Voedselbank Elburg Oldebroek