In 8 themaweken samen bezinnen op discipelschap

Themaboek Discipelschap

Met veel plezier bieden we dit themaboekje aan. Discipelschap is core business van de kerk! De opdracht die de apostelen van Jezus bij zijn afscheid meekrijgen is: ´maak iedereen tot mijn discipelen´. Dat is de hoofdopdracht.

De deelthema’s staan in dit boekje beschreven. Elk thema is voorzien van handvatten voor verdere verwerking in groepen. Het thema is daardoor niet alleen voor ieder persoonlijk maar ook makkelijk toegankelijk voor gebruik in gezinsverband, voor verenigingen, wijkavonden en Bijbelstudiegroepen. Zij kunnen de thema’s inclusief het voorstudiemateriaal in hun jaarrooster op nemen. En natuurlijk mogen er ook spontaan nieuwe initiatieven worden genomen voor gezamenlijke bespreking.

Bij ieder thema is een Bijbelleesrooster voor een hele week opgenomen. Je kunt dit rooster gebruiken in aanloop naar de themazondag of, als je meedoet aan een bespreking in een groep, in de week daaraan voorafgaand. Het leesrooster kan je ook na de themazondag gebruiken ter verdieping.

Graag willen we de broeders en zusters uit Dalfsen bedanken voor het geheel belangeloos beschikbaar stellen van dit materiaal. We mochten het voor eigen gebruik naar eigen inzicht aanpassen. 

Gerrie Souman, Piet van Pelt, Maarten van Loon (redactie)

Er zijn nog volop boeken beschikbaar!