Live uitzending:

Of klik hier en bekijk via: Kerkdienst gemist

Wanneer er een dienst wordt uitgezonden, kun je live de  uitzending meekijken.

Ook vind je hier een overzicht van eerder opgenomen diensten. Deze kun je hier direct terugluisteren. Klik op het pijltje om de dienst als mp3-bestand te downloaden.

Privacyprotocol kerkTV

Hoe wij als kerk omgaan met de privacy van bezoekers aan onze diensten, kun je hieronder lezen in het protocol.

 1. Noorderlicht Wezep zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform kerkdienstgemist.nl. De beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de gemeenteleden, de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende gemeenteleden.
 2. De opnames dienen voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen vanwege de gezondheid of andere redenen. Ook kunnen mensen vanuit hun vakantieadres meekijken en -luisteren met de eigen gemeente. Tenslotte draagt het uitzenden van kerkdiensten bij aan het missionaire doel van de kerk, namelijk zoekers en belangstellenden in contact brengen met het Evangelie.
 3. Uitzendingen zijn tot maximaal 2 maanden na de dienst voor iedereen beschikbaar via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunnen alleen geregistreerde gebruikers de diensten bekijken en downloaden tot maximaal 12 maanden na de dienst.
 4. In het gebouw van Noorderlicht Wezep en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.
 5. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
 6. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen in de kerkzaal moeten niet plaatsnemen op de voorste 7 rijen. Dit wordt ook voorafgaand aan elke kerkdienst op de beamer aangegeven.
 7. Aan personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden wordt zoveelmogelijk vooraf gemeld dat de diensten worden uitgezonden. Bij de gemeenteleden is inmiddelsalgemeen bekend dat kerkdiensten publiek worden uitgezonden.
 8. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andereuitvoerenden in een kerkdienst, worden vooraf op de TV-opname gewezen en om toestemminggevraagd. Als er geen toestemming is, wordt een totaalbeeld getoond.
 9. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.
 10. Een exemplaar van deze regeling wordt in het gebouw van neergelegd,gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.
 11. Problemen of bezwaren tegen specifieke uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

Vastgesteld door de kerkenraad op 11 september 2018