De Bergrede

De komende vijf zondagochtenden willen we in de dienst stilstaan bij een gedeelte uit de Bergrede. Jezus, de wijsheid van God in eigen Persoon, geeft daarin onderwijs over allerlei onderwerpen. We knippen de Bergrede dus op in vijf delen. In elke dienst komt iets uit zo’n deel aan de orde. Elke keer zorgen we ook voor een aantal vragen om verder over na denken. In de dagen daarna kun je thuis als je wilt aan de hand van het leesrooster het hele gedeelte lezen en op je laten inwerken. Zo ga je echt de hele Bergrede door. En natuurlijk: mooi om dat samen te doen! Met huisgenoten of in ander verband. Misschien kun je op de zondag met anderen in de gemeente afspreken om naar aanleiding van de dienst verder te praten? Zo geven we invulling aan het jaarthema verbinden, zowel met God als met elkaar. In Christus verbonden, Alexander Bosma, Henk Messelink en Maarten van Loon

 • Leesrooster:

– Klik hier om  het leestrooster te downloaden

______________________________________________________

• Gespreksvragen: bij de preek van 16 januari

Lees hieronder of – Klik hier om de PDF te downloaden

Bij de preken uit deze serie en het bijbehorende leesrooster reiken we gespreksvragen aan. Deze kunnen gebruikt worden om thuis door te praten over de preek, als richtlijnen voor de Bijbelstudie of in de groeigroep.

Gespreksvragen

  1. Welk beeld heb jij van het Koninkrijk van God? Hoe helpen de woorden van Jezus jou om het koninkrijk te leren kennen?
  2. In de preek kwam de vraag naar voren ‘wat betekent het om als christen te leven?’ Welk antwoord gaf jij op die vraag? Waarom is dat belangrijk?
  3. In het begin van de Bergrede prijst Jezus mensen gelukkig die wij misschien niet gelukkig zouden noemen. Hoe is dit ‘echte geluk’ (BGT) anders dan het geluk van de wereld? Wat leert Jezus jou hiermee over geluk?
  4. Welke van Jezus’ uitspraken van geluk spreekt jou het meeste aan? Waarom? Hoe verandert dit jouw leven?
  5. Besteed speciale aandacht aan vers 6 door het te lezen en ook te luisteren naar het lied ‘Maak Ons Hart Onrustig’ van Schrijvers voor Gerechtigheid. Wat maakt dit bij je los?
  6. Wat zou er gebeuren als meer mensen leven zoals in het Koninkrijk van God? Zou dat verschil maken in onze wereld? Wat zou je zelf kunnen doen?

Tips voor verdere Bijbelstudie

  1. De eerste woorden van Jezus uit de Bergrede snijden direct al kernthema’s aan: zachtmoedig leven, vrede stichten, gerechtigheid etc. Besteed bij het lezen van de rest van de Bergrede aandacht aan hoe deze thema’s terugkomen en uitgewerkt worden. Wat leert dit je?
  2. Lees Psalm 37 samen met de zaligsprekingen. Welke thema’s komen overeen? Wat laat dit zien?

Luistertips

  1. Schrijvers voor Gerechtigheid ‘Maak Ons Hart Onrustig’
  2. Rend Collective ‘Build Your Kingdom Here’ (In het Nederlands: Opwekking 769 ‘Bouw Uw Koninkrijk’)